Startsiden | Bedrifter | Offentlig etater | Lag og organisasjoner

Oversikt bedrifter i Halsa kommune

Bransje Antall Ansatte
Andre 7
Bygg/Anlegg/Transport 23
Data/IT 3
Havbruk 2
Industri 15
Kraft og vann 2
Kunst/kunsthåndverk 3
Primærnæring 6
Reiseliv/Overnatting/Kiosk 8
Tjenesteyting 21
Varehandel 7
Totalt 97